0 of 0 for ""

Två nya vindkraftsuppdrag till Sweco

February 25, 2009 | Press release

– Största vindkraftsparken till havs

Sweco fortsätter att utveckla vindkraft runt om i Sverige. Nu anlitas företagets energi- och miljökonsulter för uppdrag i Blekinge och Östergötland.

Blekinge kan få Sveriges största vindkraftspark till havs. En satsning som beräknas producera elenergi i nivå med ett kärnkraftverk. Sweco har anlitats av Blekinge Offshore för att ta fram tillståndsansökan och MKB.

Sweco har också fått ett uppdrag av Vattenfall som undersöker möjligheten att upprätta en vindkraftspark i Hornsberg utanför Valdemarsvik. Där har Sweco anlitats för att optimera parklayouten, beräkna produktionen, utreda elsystem och övrig infrastruktur samt att hålla i tillståndsprocessen. De två uppdragen är tillsammans värda cirka 5 miljoner kronor.

– Sweco har lång erfarenhet av att driva stora projekt inom energiområdet. Våra vindkraftsspecialister är med som stöd till exploatören i hela processen för att lösa frågor som rör exempelvis energi, miljö och infrastruktur. Allt för att skapa lösningar som ger lönsamma vindkraftsetableringar, säger Eva Nygren, vd Sweco Sverige.

Sweco arbetar sedan tidigare med vindkraftsuppdrag åt bland annat SCA, Statkraft, Bergvik Skog och Wallenstam.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs