0 of 0 for ""

Sweco utvecklar transportvägar på floderna Seine och Scheldt

August 12, 2016 | Press release

Sweco anlitas för projektering och projektledning när transportvägarna på floderna Seine och Scheldt ska utvecklas. Kunden är det flamländska vattenvägsbolaget Waterwegen en Zeekanaal NV. Värdet på uppdraget uppgår till cirka 50 miljoner SEK (cirka 5 miljoner EUR). 

– Regionerna kring Seine och Scheldt är viktiga industriella nav i Europa. Med Swecos breda kompetens inom vattenvägar och hamnar skapar vi förutsättningar för mer effektiva godstransporter längs de båda floderna, säger Erwin Malcorps, chef för Sweco Belgien.

Projektet är en del i EU:s satsning på att länka ihop de två regionerna genom en vattenväg som klarar betydligt större godstransporter än idag, för exempelvis container- och bogserfartyg. Swecos uppdrag innebär att ta fram lösningar för att bredda och fördjupa existerande leder, höja broar och modernisera ett flertal slussar.

I projektet bidrar Sweco med kompetens inom alltifrån anläggningskonstruktion och projektledning till stadsplanering. Sweco har bred erfarenhet av vattenvägar och hamnar runt om i Europa. Till exempel pågår ett projekt som innebär att höja broar längs Albert Canal i Belgien, ett annat som leder till förbättrad framkomlighet på floderna Nether-Rhen och Lek i Nederländerna och ett tredje som kallas STAR-FLOOD och ska förbättra översvämningsskyddet för floder i 18 utsatta storstadsregioner.

Swecos arbete pågår till augusti 2020. Arbetet utförs i ett konsortium.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs