0 of 0 for ""

Sweco undersöker kraftbrist i Lesotho

June 15, 2009 | Press release

Bristen på elkraft är akut på många håll i södra Afrika. En brist som leder till svårigheter för företag och samhället att utvecklas. Sweco har anlitats för att undersöka möjligheten att förbättra situationen i Lesotho.

– Sweco arbetar med en mängd liknande konsultuppdrag både i och utanför Sverige. Det finns en stor efterfrågan av vår tekniska kompetens i samband med att kraftverk rustas, optimeras eller byggs ut, säger Eva Nygren, vd för Sweco Sverige.

I Lesotho finns idag ett vattenkraftverk, Muela, som förser landet med nästan all elkraft de behöver. Sweco har anlitats för att utreda möjligheten att förbättra produktiviteten i befintlig station och ta fram och en utbyggnadsplan för ökad produktion med en närmast fördubblad kapacitet, från dagens 72 till 130 MW. Målet är att bli självförsörjande och slippa den pågående ransoneringen som råder i södra Afrika .

Uppdraget är värt 12 miljoner kronor och utförs åt Lesotho Highland Commission.

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs