0 of 0 for ""

SWECO tar fram internationella riktlinjer för en bättre miljö

September 19, 2005 | Press release

SWECO VIAK har fått i uppdrag att ta fram riktlinjer för miljö, hälsa och säkerhet när Världsbanken finansierar industri- och infrastrukturprojekt.

– De riktlinjer vi utarbetar kommer att få en omfattande internationell spridning. Framför allt kommer de att tillämpas i utvecklingsländer där lagar och riktlinjer saknas, säger Per Johansson VD i SWECO VIAK.

Riktlinjerna ska användas av företag och organisationer som driver projekt som finansieras av Världsbankens privata gren International Finance Corporation, IFC. Miljö- hälso- och säkerhetsaspekter ska tas i beaktande när exempelvis vägar, järnvägar, hamnar, flygplatser, VA-anläggningar, avfallsanläggningar, industriområden, telekommunikation, pappersbruk och sågverk utformas.

SWECOs uppdrag är värt 3 miljoner kronor och finansieras av den svenska konsultfonden i Världsbanken. Uppdraget skall genomföras till sommaren 2006.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs