0 of 0 for ""

Sweco slutför förvärvet av FMC Group och överlåter egna aktier

February 1, 2012 | Press release

 

Sweco har slutfört förvärvet av den finländska teknikkonsultkoncernen FMC Group och samtidigt överlåtit 795 000 egna B-aktier som dellikvid för förvärvet.

Styrelsen för Sweco beslutade därför den 31 januari 2012, med stöd av årsstämmans bemyndigande, att samma dag överlåta 795 000 egna B-aktier som dellikvid för förvärvet. Överlåtelsen genomfördes till ett pris per aktie motsvarande den sist noterade betalkursen för Swecos B-aktie på NASDAQ OMX Stockholm den 31 januari 2012 (59 SEK). I utbyte för aktierna erhölls apportegendom bestående av aktier i FMC Groups moderbolag Finnmap Consulting Oy.

Swecos överlåtelse av egna B-aktier till ovan angivet pris innebär att det slutliga värdet på förvärvet (enterprise value) uppgår till 65,8 MEUR.

Swecos innehav av egna aktier uppgick före överlåtelsen till 797 020 B-aktier, och uppgår därför efter överlåtelsen till 2 020 B-aktier. Det totala antalet aktier i Sweco uppgår till 91 516 847, fördelat på 9 385 676 A-aktier och 82 131 171 B-aktier.

Genom förvärvet av FMC Group med 1 100 medarbetare bildas den näst största teknikkonsulten på den finländska marknaden. För mer information om förvärvet av FMC Group hänvisas till Swecos pressmeddelande den 19 december 2011.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs