0 of 0 for ""

Sweco projekterar del av Norrbotniabanan

July 7, 2021 | Press release

Sweco har fått i uppdrag av Trafikverket att projektera den helt nya järnvägen mellan Norra Tuvan och centrala Skellefteå, som är en del av Norrbotniabanan. Arbetet beräknas pågå fram till 2031, med ett totalt värde på cirka 200 miljoner kronor.

Norrbotniabanan planeras gå mellan Umeå och Luleå, vilket blir 27 mil ny järnväg längs Norrlandskusten. Swecos uppdrag innebär att detaljprojektera och ta fram bygghandlingar för sträckan Norra Tuvan in till centrala Skellefteå.

”Jag är väldigt stolt över att Sweco fått förtroendet att projektera den viktiga sträckan genom Skellefteå på den helt nya järnvägen som ska gå mellan två av Norrlandskustens största städer. Vårt uppdrag är mycket komplext då det handlar om att projektera ny järnväg i stadsmiljö, och det är avgörande att vi gör det på ett innovativt och hållbart sätt med så liten påverkan på miljö och omgivning som möjligt”, säger Jan Thulin, divisionschef för Swecos järnvägskonsulter.

Området som ska projekteras sträcker sig från passagen över Skellefte älv i öster, och parallellt med befintlig järnväg genom centrala Skellefteå. Förutom att hantera komplexiteten att projekteringen ska ske i stadsmiljö, är fokus i arbetet flera hållbarhetsaspekter: sociala och ekonomiska aspekter och att anläggningen ska kunna byggas med så liten klimatpåverkan som möjligt.

Arbetet med bygghandlingar beräknas pågå till 2024. Därefter löper ett rådgivande uppdrag till 2031. Ordervärdet uppgår till omkring 200 miljoner kronor.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs