0 of 0 for ""

Sweco hjälper Ukraina bygga dricksvattensystem i staden Kremenchuk

November 29, 2023 | Press release

Sweco ska delta i den pågående återuppbyggnaden och moderniseringen av Ukraina genom att bidra med expertis i ett projekt för att trygga dricksvattentillgången för de 220 000 invånarna i Kremenchuk. Specialister från Sweco kommer att stå för expertis inom bland annat vattenförsörjning, hydrologi och miljökonsekvensanalys i ett projekt som finansieras av Swedfund.

Syftet är att stödja Kremenchuk stad och dess vattenbolag i utvecklingen av det analys- och förberedelsearbete som krävs för att förbättra och trygga vattenkvaliteten och kapaciteten i distributionssystemet. 

Sweco ska bidra med att ta fram förslag i arbetet med rekonstruktion och modernisering av vattenförsörjningssystemet för dricksvattenintag, vattenrening, övervakning av kvaliteten samt processautomatiseringssystem. Det kommer att innefatta en genomförbarhetsstudie som tar upp tekniska, miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter samt identifierar tillgängliga vattenresurser, inklusive vattenbalansen för de närmaste 25 åren. 

Resultatet blir en förbättrad, utökad och mer motståndskraftig dricksvatteninfrastruktur där särskild hänsyn tas till energieffektivitet. Sweco-projektet påbörjades i november och förväntas vara slutfört i augusti 2024. 

Projektet finansieras av Swedfund, en statlig svensk utvecklingsfinansiär, och kommer att genomföras i enlighet med nationella mål, EU-standarder och villkor för finansiering från utvecklingsbanker.

Sweco stödjer Ukraina
Tidigare i år meddelade Sweco att bolaget kommer att hjälpa till att bygga bostäder i sex städer i västra Ukraina. 

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs