0 of 0 for ""

Sweco bidrar till uppbyggnaden av bostäder i Ukraina

February 8, 2023 | Press release

Sweco har fått uppdraget att leda upphandlingen samt stödja byggnation av bostäder i sex städer i västra Ukraina. Syftet är att på kort tid tillgodose internflyktingars behov av bostäder, värme, vatten och elförsörjning.

Det finns för närvarande 6,2 miljoner internflyktingar (IDPs*) i Ukraina. Som svar på krigets effekter har EU beslutat att finansiera bostäder, skolor, förskolor och sjukhus samt reparera infrastrukturanläggningar i befriade städer i Ukraina. 

Swecos uppdrag är bland annat att säkerställa att europeiska normer för upphandling följs när projektorganisationerna ska upphandla entreprenörer för byggnaderna i sex kommuner i västra Ukraina som ska få EU-finansierade bostäder. 

– Att med Swecos expertis konkret få bidra med att tillgodose människors mest grundläggande behov, såsom tak över huvudet, vatten och el, känns mycket bra. Sweco har lång erfarenhet av att snabbt sätta samman och projektleda team med internationella och lokala aktörer med rätt kompetens, vilket gör detta möjligt, säger Åsa Bergman, vd och koncernchef för Sweco.

– Vi är glada att se att de EU-finansierade åtgärderna för att bygga bostäder åt ukrainska internflyktingar med akuta bostadsbehov nu går framåt. Vi strävar efter att arbeta för en grön återhämtning i Ukraina tillsammans med upphandlade samarbetspartner för att säkerställa att Ukraina byggs upp på ett miljövänligare och bättre sätt, säger Ulf Bojö, chef för Green Transition in Eastern Europe på Nefco.

Projektet startar omgående och planeras pågå i två år. Sweco kommer att samarbeta med lokala ukrainska konsulter. Uppdragsgivare är Nefco, Nordiska Miljöfinansieringsbolaget, som är ett internationellt finansinstitut som inrättats av de fem nordiska länderna. Nefco har bred erfarenhet av att finansiera kommunala projekt i Ukraina och fungerar som genomförandeorgan för EU:s åtgärder för att stötta Ukraina. 

*Internally displaced people

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs