0 of 0 for ""

Sweco förvärvar Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor

April 15, 2011 | Press release

Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor, USK, har idag 34 medarbetare. I över 100 år har de försett bland andra Stockholms stad med statistik, prognoser, utredningar och undersökningar kring frågor som rör regionens utveckling.

Swecos specialister inom samhällsanalys och strategifrågor, Sweco Eurofutures, mer än fördubblar nu i ett slag sin personalstyrka till att bli dryga 50 medarbetare. Verksamheten blir därmed ett av de största privata företagen som kan leverera kvalificerade analystjänster åt landets kommuner.

‒ Vi arbetar med utvärderingar, analyser och strategier åt framförallt kommuner, myndigheter och departement. Genom förvärvet av USK breddar vi vår affär till att även omfatta statisk- och prognostjänster, säger Maria Gårdlund, vd Sweco Eurofutures. 

Även övriga delar av Swecos verksamhet ser fördelar med förvärvet. Sweco arbetar idag brett inom samhällsbyggnadsområdet med alltifrån förstudier, utredning och strategisk planering till design, konstruktion, projektering och projektledning.

‒ Våra kunder efterfrågar ofta genomarbetade analysmaterial när de ska fatta viktiga beslut om framtida investeringar inom samhällsbyggnadsområdet. Här kan USK förstärka det erbjudande som vi idag har till våra kunder, säger Eva Nygren, vd Sweco Sverige.

USK bolagiserades 2008. Förvärvet av USK är villkorat av ett beslut i kommunfullmäktige. Tillträdesdag är satt till den 1 juni 2011.  

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs