0 of 0 for ""

SWECO får ytterligare uppdrag i Tanzania

June 22, 2005 | Press release

SWECO Energuide fortsätter att elektrifiera landsbygden i Tanzania. I en ny studie ska förslag tas fram på hur elnätet i landets sydligaste distrikt ska byggas ut.

– Vi arbetar med ett flertal liknande uppdrag på olika ställen runt om i Tanzania. Det är glädjande att vi får fortsätta delta i den expansiva utveckling som äger rum för att höja levnadsstandarden i landet, säger Anders Ståhl, utlandschef på SWECO Energuide.

I studien ska SWECO Energuide se över vilka möjligheter som finns att bygga en ny transmissionslinje från staden Makambako ner till de södra regionerna och även studera hur distributionsnätet i regionen ska byggas ut.

Enbart en procent av hushållen på landsbygden i Tanzania har tillgång till elektricitet via det nationella elnätet. Genom elektrifieringen förses lokala företag med tillförlitlig elektricitet och nya arbetstillfällen skapas. Betydande miljövinster görs även när de dieselgeneratorer, som idag förser delar av regionen med elektricitet, kan bytas ut.

Studien ska pågå i sex månader och genomförs i samarbete med Norconsult. Uppdraget är värt drygt 2 miljoner kronor och finansieras av Sida. Elkraftsbolaget Tanesco är beställare av arbetet.

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs