0 of 0 for ""

SWECO får uppdrag av Svenska Kraftnät

June 13, 2006 | Press release

SWECO har fått i uppdrag av Svenska Kraftnät att ta fram en förstudie för kraftöverföringsprojektet Sydlänken.

Sydlänken sträcker sig mellan Hallsberg i Närke och Hörby i Skåne, en sträcka på 40 mil. SWECOs uppdrag innebär att jämföra två olika alternativ, dels en traditionell teknisk lösning med en luftburen 400 kV växelströmsöverföring, dels en nedgrävd likströmsförbindelse. I uppdraget ingår också att studera möjliga alternativ för sträckningen samt miljö- och tillståndsfrågor.

Arbetet påbörjas omgående och förstudien kommer att skickas på remiss till berörda myndigheter under hösten 2006. Uppdraget är värt 1,5 miljoner kronor och utförs av SWECO Energuide, SWECO VIAK och SWECO Position.

Syftet med Sydlänken är att nå en tryggare och effektivare elförsörjning genom att bygga bort den flaskhals som finns i det svenska stamelnätet mellan norra och södra Sverige.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs