0 of 0 for ""

SWECO anlitas när 100 byar i Botswana ska få el

November 30, 2007 | Press release

SWECO har anlitats av Botswana Power Corporation i samband med en omfattande utbyggnad av elnätet i landet. Uppdraget är värt cirka 20 miljoner kronor.

– Vi genomför en mängd liknande uppdrag just nu i Afrika. El till landsbygden bidrar till att förbättra människors vardag, samhället utvecklas och det skapas nya arbetstillfällen, säger Anders Ståhl, utlandschef på SWECO Energuide.

SWECO ska undersöka hur behoven av el ser ut i de 100 byarna och föreslå en lämplig sträckning för utbyggnaden. SWECO kommer även att vara ett stöd för Botswana Power Corporation när de genomför utbyggnaden av elnätet. Målet är att få fram ett driftsäkert system som företag och hushåll ska anslutas till. Utbyggnaden av elnätet finansieras med lån från Nordea och Nordiska Investeringsbanken.

Botswana är ett av de länder i Afrika där elektrifieringen av landsbygden går snabbast. Förutom det uppdrag som SWECO är involverat i starar nu ett annat uppdrag som ska förse ytterligare 50 byar med el. Uppdragen är en del i ett större utvecklingsprojekt som bedrivs av Botswanas regering.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs