0 of 0 for ""

Sweco anlitas i satsning på hållbara förpackningslösningar

December 16, 2016 | Press release

Sweco anlitas av BillerudKorsnäs för att byggleda en ny kartongmaskin vid produktionsanläggningen i Gruvön, samt för konstruktion i ombyggnationen av det existerande massabruket.

Uppdraget görs mot bakgrund av den ökande globala efterfrågan på hållbara förpackningslösningar för mat och dryck. Resultatet blir en förpackningsanläggning som bidrar till att minska fossilberoende, klimatpåverkan och nedskräpning samtidigt som livsmedelssäkerheten ökar.

       Att kunna förpacka produkter på ett sätt som minimerar klimatbelastningen är en viktig framtidsfråga. Tillsammans med vår kund skapar vi en hållbar produktionsanläggning i absolut framkant, säger Åsa Bergman, vd Sweco Sverige.

Swecos uppdrag innebär byggledning av hela investeringen, både den nya kartongmaskinen och ombyggnationen av det befintliga massabruket. I ombyggnationen ansvarar Sweco även för byggkonstruktion.

       Sweco har lång erfarenhet av komplexa industriuppdrag runt om i Europa och dessutom en stark förankring på orten. I det här uppdraget bidrar vi till att vår kund kan ta vara på en värdefull lokal råvara, den förnybara nordiska skogen, säger Åsa Bergman.

Den nya kartongmaskinen får en kapacitet om 550 000 ton kartong årligen och blir därmed en av de största i världen i sitt slag. Investeringen uppgår enligt BillerudKorsnäs till 5,7 miljarder SEK.

Swecos uppdrag påbörjas omgående. Den nya anläggningen beräknas vara i drift under första kvartalet 2019.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs