0 of 0 for ""

Sweco anlitas i prestigefyllt tunnelprojekt

May 8, 2013 | Press release

Sweco anlitas av Statens vegvesen för att projektera arbetet med att bygga en av Norges längsta tunnlar i regionen Telemark. Värdet på uppdraget uppgår till närmare 40 MSEK.

– Det här är ett viktigt vägprojekt i hjärtat av Telemark. Vi ser fram emot att ta fram en lösning som leder till att trafiken i området blir både säkrare, snabbare och mindre miljöbelastande, säger Tron Kjølhamar, vd för Swecos norska verksamhet.

Swecos uppdrag innebär att projektera en drygt nio kilometer lång tunnel på väg E134. I arbetet kommer Sweco att delta med bland annat bergtekniker, geologer, miljöexperter och konstruktörer. Vägprojektet kommer att leda till att den nuvarande kuperade sträckan på 23 kilometer reduceras till en rak och jämn sträcka på 12 kilometer.

Projekteringsarbetet påbörjas omgående och den färdiga vägen förväntas vara färdig att tas i bruk 2018.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs