0 of 0 for ""

Sweco anlitas för säkrare elförsörjning i Stockholmsregionen

October 15, 2012 | Press release

Sweco har fått ett omfattande konstruktionsuppdrag när en ny transformatorstation i Danderyd utanför Stockholm ska byggas. Uppdraget är en del av Svenska Kraftnäts satsning på säkrare elförsörjning i Stockholmsregionen.

– Det är stimulerande att veta att vårt arbete kommer att bidra både till bättre boendemiljöer och till en tryggare eltillgång för hela Stockholmsregionen, säger Erik Severin, vd på Sweco Energuide.

I uppdraget kommer Sweco att ta ett övergripande funktionsansvar för styrning och övervakning av den nya anläggningen. Ansvaret inkluderar även konstruktion och idrifttagning. Swecos uppdrag är en viktig pusselbit i arbetet med att binda ihop elledningarna mellan norra och södra Stockholm. När den nya strukturen är klar kommer cirka 15 mil luftledningar att rivas och därigenom ge plats för exempelvis rekreation och nya bostäder.

Eftersom transformatorstationen placeras i närheten av ett blivande bostadsområde har designen på anläggningen hamnat i fokus och utformas för att passa in i omgivningen. Uppdraget utförs med Alstom Grid som huvudentreprenör.

Den nya anläggningen ska tas i drift under 2014. Värdet på uppdraget är cirka 6 miljoner SEK.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs