0 of 0 for ""

SWECO AB (publ) Delårsrapport januari-september 2012

November 5, 2012 | Interim report

Sweco fortsätter växa med god lönsamhet
Juli – september 2012

Nettoomsättningen uppgick till 1 557,3 MSEK (1 274,1).
Rörelseresultatet uppgick till 95,9 MSEK (75,1).
Rörelsemarginalen blev 6,2 procent (5,9).
Resultatet efter skatt uppgick till 59,5 MSEK (56,2) och resultatet per aktie till 0,64 SEK (0,62).

Januari – september 2012

Nettoomsättningen uppgick till 5 410,0 MSEK (4 201,5).
Rörelseresultatet uppgick till 476,8 MSEK (339,7).
Rörelsemarginalen blev 8,8 procent (8,1).
Resultatet efter skatt uppgick till 345,5 MSEK (245,8) och resultatet per aktie till 3,74 SEK (2,70).
Nettoskulden uppgick till 635,5 MSEK (11,8).

Koncernchef Mats Wäppling kommenterar:–    Efter nio månader uppgick rörelseresultatet till 477 MSEK, en ökning med cirka 137 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelsemarginalen ökade till 8,8 procent. Bästa affärsområde blev Sweco Finland med en rörelsemarginal på 12,4 procent.–    Resultatet för tredje kvartalet är tillfredsställande. Rörelseresultatet blev 96 MSEK, en ökning med 28 procent.–    Tillväxten är fortsatt stark. Sedan årsskiftet har vi vuxit med 29 procent, varav 11 procent organiskt. Under tredje kvartalet växte vi med 22 procent, varav 6 procent organiskt, jämfört med samma period föregående år. Det är framför allt den organiska tillväxten i Sverige och Norge samt förvärvet av finländska FMC Group som bidrar till den ökade omsättningen.–    Det råder fortfarande god efterfrågan på våra tjänster, trots att det allmänna ekonomiska läget har försämrats. Det blir nu allt tydligare att vi står inför en avmattning inom vissa segment.–    Med lönsamhet i branschens absoluta toppklass har vi goda möjligheter att fortsätta växa både organiskt och genom förvärv. Vårt breda tjänsteutbud och ledande marknadspositioner borgar för en långsiktigt positiv utveckling.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs