0 of 0 for ""

SWECO AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2006

July 25, 2006 | Interim report

Fortsatt uppåt för SWECO
– Rörelseresultatet ökade med 30 procent

• Rörelseresultatet uppgick till 185,6 MSEK (142,8)

• Rörelsemarginalen uppgick till 9,6 procent (8,2)

• Nettoomsättningen ökade med 11 procent och uppgick till 1 926 MSEK (1 733)

• Resultatet före skatt uppgick till 189,4 MSEK (161,2)

• Resultatet efter skatt uppgick till 132,7 MSEK (112,9), motsvarande 7,86 SEK per aktie (6,45)

Koncernchef Wigon Thuresson kommenterar:

– Det går riktigt bra för SWECO. Rörelseresultatet ökade med 30 procent. Nettoomsättningen ökade med 11 procent och vi fortsätter att ta marknadsandelar.

– Den nya organisationsstrukturen som infördes i maj ger oss bättre förutsättningar att växa internationellt.

– Satsningarna på tillväxtmarknaderna i östra Europa fortsätter med ökad kraft. Genom bildandet av Estlands största teknikkonsultföretag skaffar vi oss en ledande position i Baltikum.

– Vi växer i storlek och styrka på alla våra marknader och vår finansiella ställning är stark. Utsikterna för resterande del av året bedöms som fortsatt goda.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs