0 of 0 for ""

SWECO AB (publ) Bokslutskommuniké 2010

February 11, 2011 | Interim report

Fortsatt återhämtning under fjärde kvartalet

Oktober – december 2010

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 479,0 MSEK (1 429,1).
 • Rörelseresultatet uppgick till 128,5 MSEK (95,1).
 • Rörelsemarginalen blev 8,7 procent (6,7).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 85,8 MSEK (46,0) och resultatet
  per aktie till 0,94 SEK (0,51).

Januari – december 2010

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 272,4 MSEK (5 338,7).
 • Rörelseresultatet uppgick till 432,7 MSEK (443,6).
 • Rörelsemarginalen blev 8,2 procent (8,3).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 299,9 MSEK (294,6) och resultatet
  per aktie till 3,31 SEK (3,31).
 • Stark finansiell ställning, nettofordran uppgick till 240,1 MSEK (418,5).
 • Styrelsen föreslår en utdelning med 3,00 SEK (2,00) per aktie.

 

Koncernchef Mats Wäppling kommenterar:

– Marknadsutvecklingen under fjärde kvartalet präglades av en fortsatt återhämtning. Vår största verksamhet, Sweco Sverige, utvecklades stabilt och redovisade en rörelsemarginal på nästan 12 procent. Framför allt märktes en snabbare återhämtning inom industrin och byggsektorn.

– Under 2010 fortsatte vi att stärka våra positioner i centrala och östra Europa. Genom förvärven av Hydroprojekt Kraków och Transprojekt Kraków etablerade vi en ny marknad i Polen. Under året förvärvades också Aros Arkitekter och Sweco har nu närmare 500 arkitekter, vilket gör oss till ett av de större arkitektföretagen i Europa.

– Vår tillväxtstrategi ligger fast. Swecos starka finansiella ställning, ledande marknadspositioner och breda tjänsteutbud ger oss goda möjligheter att växa under lönsamhet både organiskt och via ytterligare förvärv på såväl befintliga som nya marknader i Europa.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs