0 of 0 for ""

Sveriges nya stadsdelar sänker energibehovet med 75 procent och förbättrar folkhälsan

October 20, 2022 | Press release

”Om vi bygger nya stadsdelar rätt från början kan vi få en befolkning som mår bättre och är mer engagerad. Dessutom med 75 procent lägre energibehov jämfört med idag”. Det menar arkitekten Charlie Gullström, en av författarna till Swecos rapport om cirkulära städer som släpps idag.

Energikrisen är ett faktum. Samtidigt planerar många mellanstora svenska kommuner för nya stadsdelar när befolkningen växer och nya industrier etableras. Nu är tillfälle att rita, planera och bygga enligt cirkulära principer. Swecos senaste rapport lyfter fram 15 konkreta åtgärder för att skapa cirkulära städer som kan sänka energibehovet med 75 procent år 2040 och dessutom bidra till bättre folkhälsa.

”Städer står idag inför en dubbel utmaning i att de måste uppfylla klimatmålen samtidigt som fler bostäder behövs. Swecos siffror visar att enorma energivinster möjliggörs genom en kombination av energieffektiva åtgärder, lokal elproduktion, cirkulära energiflöden och arkitektonisk utformning”, säger arkitekten Charlie Gullström, som är forsknings- och innovationsstrateg på Sweco.

I planeringen av en cirkulär stadsdel ser man inte bara till en lägenhet, en byggnad eller ens ett kvarter åt gången – det handlar om att tänka större, vilket ger gynnsamma effekter även på människors mående.

”Stillasittande, stress, dålig mat och ensamhet bidrar till vår tids stora fysiska och psykiska folksjukdomar. Vi håller på att tömma jordens resurser och mår samtidigt sämre än någonsin. Men faktum är att det går att bygga sig till en hållbar, hälsosammare livsstil. Genom att ta vara på gemensamma resurser och ytor ges förutsättningar för en sundare och mer social vardag”, säger Charlie Gullström.

I den cirkulära staden år 2040 blir det norm att gå, cykla och använda eldrivna mobilitetstjänster. Bilåkningen minskar därmed till en femtedel jämfört med idag. Hållbar mobilitet medför en utsläppsminskning med 97 procent. Beräkningar* visar också att överskottsvärme från matproduktion i den egna stadsdelen kan användas för att värma upp 13 000 kvm bostadshus.

”Det är en myt att vi måste flytta ut till gårdar på landet för att leva hälsosamt, harmoniskt och hållbart. Swecos rapport visar att svaret finns i städerna”, säger Charlie Gullström.

Läs Swecos Urban Insight-rapport Circular City Transformation.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs