0 of 0 for ""

Så kan stadsplanering bidra till ökad folkhälsa

April 28, 2021 | Press release

Enligt Europeiska miljöbyrån utsätts fler än 70 procent av befolkningen i europeiska städer för skadliga luftföroreningar, och varje år dör en miljon människor på grund av fysisk inaktivitet i Europa, enligt Världshälsoorganisationen. I en ny Urban Insight-rapport pekar Sweco på att nyckeln till en friskare, grönare, mer produktiv och mindre förorenad stad kan vara en ny planerings- och designstrategi baserad på idén om ”delad hastighet”.

Pandemin, som tvingat oss att jobba hemifrån i stor utsträckning, har gett oss nya perspektiv och synliggjort bristerna i hur vi använder våra gator och publika utrymmen. Ett nytt beteendemönster har uppstått där vi förflyttar oss kortare sträckor och utforskar staden mer lokalt. 
Samtidigt förväntas cirka 70 procent av världens befolkning – inte mindre än 7 miljarder människor – bo i städer år 2050. Med ökade luftföroreningar, som orsakar skador på såväl människors hälsa som på ekosystemen, kommer stora delar av befolkningen därmed att leva i en ohälsosam miljö.

”Det är viktigt att stadsutvecklingen och även fördelningen av dess gaturum blir en investering som främjar vår hälsa och välbefinnande”, säger Vania Khairhallah, hållbarhetskonsult på Sweco och talesperson för rapportserien Urban Insight i Sverige.

I den nya rapporten Which way now? Healthy options for our streets and cities – Sharing speed, street space and liveable futures ser Sweco närhet, förtätning och ”delad hastighet” som viktiga delar i stadsplaneringen för att utveckla våra gator till inkubatorer för hälsa och välbefinnande.

”Delad hastighet innebär att man behandlar stadens olika transportsätt, från bilar till gångtrafikanter, mer jämlikt. Exempelvis genom gator och områden där hastighetsgränsen är i nivå med fotgängares och cyklisters hastighet”, säger David Lindelöw, trafikplanerare på Sweco och en av rapportförfattarna.

Rapporten förespråkar närhet till stadens alla bekvämligheter och tjänster i kombination med delad hastighet för olika transportmedel. Ett exempel är konceptet ”15-minutersstaden”, som baseras på tanken att medborgarna ska kunna gå i skolan, ta del av fritidsaktiviteter, arbeta och handla inom gång- eller cykelavstånd från sina hem.

"Which way now? Healthy options for our streets and cities – Sharing speed, street space and liveable futures" är den första i en serie Urban Insight-rapporter från Sweco på ämnet hälsa och välbefinnande i staden, där våra experter belyser specifika data, fakta och vetenskapliga rön som behövs för att planera och utveckla hållbar infrastruktur för framtiden. 

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs