0 of 0 for ""

Swecos styrelse reviderar sitt utdelningsförslag

April 21, 2020 | Press release

Mot bakgrund av den allmänna osäkerheten till följd av covid-19 har styrelsen beslutat att revidera det tidigare utdelningsförslaget. Ny föreslagen utdelning är 3,10 SEK per aktie. 

Sweco har som tidigare kommunicerats en fortsatt stark finansiell position med god likviditet och med en projektportfölj som är relativt opåverkad av covid-19. Men det är i dagsläget omöjligt att fullt ut uppskatta den påverkan som covid-19 kan komma att få för bolaget.  Förslaget ska därför ses som en försiktighetsåtgärd för att säkerställa Swecos finansiella styrka och flexibilitet.  

Styrelsen avser, om marknadssituationen medger, att kalla till en extra bolagsstämma under det andra halvåret för att överväga och besluta om en extra utdelning.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs