0 of 0 for ""

SWECOs nomineringskommitté föreslår oförändrad styrelsesammansättning

March 2, 2005 | Press release

SWECO AB:s nomineringskommitté föreslår ordinarie bolagsstämma den 20 april 2005 omval av Maria Borelius, Eric Douglas, Birgit Erngren, Anders Frick, Olle Nordström, Wigon Thuresson och Mats Wäppling. Förslaget innebär att koncernens styrelse oförändrat ska bestå av sju ledamöter och att inga suppleanter ska utses.

Nomineringskommittén, som består av Gustaf Douglas – Investment AB Latour, Lars Kritz – Stiftelsen J. Gust. Richerts Minne samt Olle Nordström – Skirner Förvaltning AB, representerar drygt 65 procent av röstetalet och drygt 50 procent av kapitalet i bolaget.

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs