0 of 0 for ""

SWECOs miljökonsulter anlitas för uppdrag i Turkiet

March 11, 2008 | Press release

Ett nytt avloppsreningsverk ska uppföras söder om Ankara. Projektet är en av de många satsningar som görs i Turkiet för att landet ska leva upp till de krav som ställs från EU på miljöområdet.

SWECO har anlitats för att se över den design som arbetats fram och övervaka byggnationen av avloppsreningsverket. I uppdraget ingår även att utbilda ledningspersonal på kommunen som ansvarar för vattenfrågor samt de personer som ska hantera anläggningen i framtiden.

– Vi genomför många liknande uppdrag i Europa och Mellanöstern för att förbättra hanteringen av både dricks- och avloppsvatten. Standarden är fortfarande väldigt låg på många platser, säger Guy Taylor, miljökonsult och uppdragsansvarig på SWECO.

Det nya avloppsreningsverket ska byggas i Nevsehir kommun som ligger 35 mil sydöst om Ankara. Nevsheir har cirka 70 000 invånare men regionen tar emot uppemot 1,5 miljon turister per år. Idag saknas en fungerande hantering av avloppsvatten och stora delar av kommunens avloppsvatten rinner ut i en närliggande flod.

SWECOs uppdrag är värt cirka 12 miljoner SEK. Projektet finansernas av EU och utförs i samverkan med en lokal parter, TEMPO Engineers and Consultants Ltd.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs