0 of 0 for ""

SWECOs extra bolagsstämma den 21 mars 2007

March 21, 2007 | Press release

Vid SWECOs extra bolagsstämma den 21 mars 2007 beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av ett aktiebonusprogram. Detta innefattade beslut om aktiebonusprogram 2007, beslut om ändring av bolagsordning, beslut om riktad emission av C-aktier, beslut om att bemyndiga styrelsen att återköpa emitterade C-aktier samt beslut om överlåtelse av egna aktier till fullgörande av åtaganden enligt aktiebonusprogram 2007.

Aktiebonusprogrammet skall ersätta det befintliga kontantbaserade bonusprogrammet och skall omfatta huvuddelen av koncernens anställda i Sverige.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs