0 of 0 for ""

SWECOs bolagsstämma den 25 april 2001

April 25, 2001 | Press release

SWECOs bolagsstämma den 25 april 2001

SWECOs VD och koncernchef Wigon Thuresson redogjorde för det
förändringsarbete som påbörjades under föregående år och som nu börjar
ge resultat.

-Vi har effektiviserat organisationen genom att minska staberna, ta
bort alla matriser och rikta all kraft mot arbetet med kund. Vi har
också infört en ny koncernstruktur som är tydligare och som på ett
bättre sätt tar till vara på de tillväxtområden vi verkar inom, sade
Wigon Thuresson, som även redogjorde för det första kvartalet 2001.

-Under första kvartalet innevarande år ökade nettoomsättningen med 12
procent och rörelseresultatet med 66 procent.

Utdelning
Bolagsstämman fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 1:75
kr per aktie samt en extra utdelning om 3:25 kr per aktie.
Avstämningsdag är 30 april och utbetalning beräknas ske 4 maj.

Beslut om optionsprogram för ledande befattningshavare

Stämman beslutade om ett optionsprogram riktat till ett 30-tal ledande
befattningshavare. Programmet omfattar totalt 500 000 optioner,
motsvarande en utspädning på 3,3 procent av kapitalet och 1,6 procent av
rösterna. Tillsammans med det tidigare utgivna konvertibelprogrammet,
uppgår utspädningen till 4,7 procent av kapitalet och 2,3 procent av
rösterna.

Styrelse
Vid stämman omvaldes Olle Nordström, Carl Ameln, Birgit Erngren, Anders
Frick, Eric Douglas och Wigon Thuresson. Till ordförande omvaldes Olle
Nordström och till vice ordförande omvaldes Anders Frick.

SWECO är Sveriges största konsultföretag inom teknik,
miljö och arkitektur med 2 200 medarbetare i nio
bolag. SWECO-aktien är noterad på O-listan vid
Stockholmsbörsen AB.

För ytterligare information kontakta:
Wigon Thuresson, VD och koncernchef, tel 08-695 60 00
Bo Jansson, Finansdirektör, tel 08-695 60 00

————————————————————
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/04/25/20010425BIT02000/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/04/25/20010425BIT02000/bit0001.pdf

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs