0 of 0 for ""

Swecos arkitekter vinner arkitekttävling för Falu lasarett

December 2, 2008 | Press release

Sweco har vunnit tävlingen om utformningen av en ny vårdbyggnad i Falun. Vårdbyggnaden är den största tillbyggnaden som skett vid Falu lasarett sedan 70-talet.

– Behoven av att hitta nya lösningar som kan effektivisera sjukvården och förenkla vardagen för sjukvårdspersonal och patienter är stora. Den lösning som vi arbetat fram är väl anpassad till dagens verklighet med knappa resurser, vårdkrävande patienter och ett stort behov av flexibilitet, säger Jan Mattsson, vd för arkitektverksamheten inom Sweco.

Förslaget bygger på att lokalerna ska tåla att antalet vårdplatser varierar över dygnets timmar och veckans dagar. Det ska också vara enkelt att ändra mottagningslokaler till vårdavdelningar och tvärt om. Förslaget inbjuder också till teamarbete och korta avstånd ger möjlighet till bra bemanning även på skift med färre personal.

– Vid större tillbyggnader, som denna, tillämpar vi vår breda erfarenhet från sjukhusprojekt i Sverige och internationellt. Inför tävlingen satte vi därför samman ett team av arkitekter från olika kontor i Sweco, säger Jan Mattsson.

Den föreslagna byggnaden är enkelt uppbyggd och ansluter väl till de befintliga byggnaderna. Fasadutformningen möjliggör variationer i byggnadens planlösningar och ger därmed god flexibilitet för framtiden. Byggnaden kommer att innehålla över hundra vårdplatser, mottagningar, förlossningsavdelning och en operationsenhet.

Sweco vann tävlingen i konkurrens med tre andra arkitektkontor med erfarenhet från vårduppdrag. Förslaget kommer nu att ligga till grund för fortsatt bearbetning och projektering.

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs