0 of 0 for ""

Sweco vald till strategisk rådgivare åt danska Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i avtal värt 21 MEUR

June 17, 2024 | Press release

Sweco har tilldelats ett fyraårigt ramavtal värt cirka 21 MEUR av fastighetsförvaltaren för Danmarks försvarsmakt, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse. I uppdraget kommer Sweco att vara ensamt ansvarigt för att tillhandahålla strategisk rådgivning om byggnation, underhåll, utveckling och hållbarhetsfrågor för militära fastigheter i Danmark samt på Färöarna och Grönland.

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse förvaltar och bygger ut militäranläggningar som kaserner, flottbaser, flygplatser, skjutbanor, övningsfält och övriga fastigheter för Danmarks försvarsmakts räkning. Ejendomsstyrelsen ansvarar också för inriktningen på miljö- och energiområdet för hela Danmarks försvarsmakts ansvarsområde.

– Vi är mycket glada att kunna bidra till detta viktiga samhällsuppdrag, att uppgradera och vidareutveckla det fysiska ramverket för Danmarks försvarsmakt. Vi valdes på grund av vårt sektorsöverskridande perspektiv när vi löser uppgifter. Sweco styrka utgörs av våra många kompetenser och vår förmåga att få dem att samspela i tvärvetenskaplig rådgivning, från teknisk till strategisk nivå. Med den metoden som grund ser vi fram emot att stödja Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse under de kommande fyra åren, säger Dariush Rezai, affärsområdeschef för Sweco i Danmark.

Det här är första gången som Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ingår ett strategiskt samarbete med en enda rådgivare. Under de närmaste åren kommer Sweco att vara ett stöd i de större utbyggnadsprojekt som förväntas äga rum, för att säkerställa en snabb och effektiv byggprocess och för att säkra kunskapsdelning under processen. Även hållbarhetsrådgivning, samordning av arbetsmiljön och rådgivning avseende fastighetsbeståndet ingår i Swecos tjänster enligt ramavtalet.

Uppdraget börjar i maj 2024 och kommer att fortsätta i fyra år, med en beräknad budget på 160 MDKK och en maxgräns på 240 MDKK.

Om Sweco och Försvar
Sweco är en betrodd rådgivare till Europas försvars- och säkerhetsindustri och tillhandahåller kompetens och kapacitet till kunder i såväl offentlig som privat sektor. Som Europas ledande arkitektur- och teknikkonsultföretag har Sweco den sammantagna expertisen hos sina medarbetare inom alla områden av både militärt försvar och civilförsvar – byggnader och anläggningar, samhällskritisk infrastruktur, digital transformation och cybersäkerhet, beredskap, återställning och resiliens.

Om kunden
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (ejendomsstyrelsen.dk) 

 

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs