0 of 0 for ""

SWECO utvecklar nytt IT-stöd åt skogsindustrin

February 8, 2006 | Press release

SWECO Position har fått ännu ett uppdrag av den svenska skogsbranschen. Ett nytt IT-stöd för operativ planering med ett avancerat kartstöd ska effektivisera Skogsägarna Mellanskogs verksamhet. Uppdraget är värt närmare 3 miljoner kronor.

– SWECO Position är tekniskt innovativa och har en gedigen kompetens inom skogsnäringen. Den kombinationen gör att vi valt att anlita dem för uppdraget, säger Lars Öhlén på Mellanskog.

Det nya IT-stödet ska nyttjas av 200 användare på Mellanskog. Målet är att effektivisera organisationens verksamhet. De anställda kommer exempelvis att kunna sköta planering och inköp på ett effektivare sätt genom att enkelt få tillgång till uppdaterade kartunderlag. Det nya IT-stödet kommer även att vara mobilt så det kan användas ute i fält.

SWECO Position har på kort tid etablerat sig som den ledande leverantören av GIS, geografiska informationssystem, till skogsindustrin. Företaget arbetar med liknande lösningar för exempelvis Sveaskog, Sydved och Södra skogsägarna.

Skogsägarna Mellanskog organiserar drygt hälften, 28 000, av alla skogsägare i Mellansverige. Föreningen driver virkesförmedling och skogsbruksverksamhet.

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs