0 of 0 for ""

Sweco utvecklar geografiskt IT-stöd för hållbart fiske

July 3, 2012 | Press release

Havs- och vattenmyndigheten har anlitat Swecos konsulter inom geografisk IT för att anpassa den svenska fiskerikontrollen till EU:s regelverk tillsammans med myndigheten. Swecos uppdrag är värt 9,5 miljoner kronor.

– Med det nya IT-stödet ökar våra möjligheter att såväl upptäcka som förebygga olagligt och orapporterat fiske, säger Johan Löwenadler Davidsson, avdelningschef vid Havs- och vattenmyndigheten. 

Myndigheten har redan idag ett omfattande informations- och beslutsstödsystem för fiskerikontrollen och dessa ligger till grund för utvecklingsarbetet. Uppdraget kommer att omfatta kravhantering i verksamheten, utveckling av befintligt IT-stöd samt nyutveckling. Sweco kommer tillsammans med myndigheten bland annat att ta fram verktyg för att stärka korskontroller och analysera data.

Fakta:

EU beslutade i november 2009 om införande av ett nytt kontrollsystem för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken följs. En genomförandeförordning antogs i april 2011. Bestämmelserna i förordningarna är tillämpliga från olika tidpunkter, varav vissa redan ska tillämpas. Ett antal projekt behöver nu genomföras för att de krav som ställs på kontrollsystemet ska vara uppfyllda.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs