0 of 0 for ""

Sweco utvecklar avfalls- och miljökompetens i Irak

December 8, 2008 | Press release

Svenskt miljökunnande är inte bara eftertraktat på hemmaplan. Under det kommande året ska Sweco genomföra ett omfattande utvecklingsprogram för det irakiska miljöministeriet. Landet ska få hjälp att komma tillrätta med de akuta miljöproblem som skapats i landet under de senaste decennierna.

– Sverige har lång erfarenhet av att arbeta med miljöfrågor, något som är eftertraktat runt om i världen. Det visar inte minst denna upphandling som skett i mycket hård internationell konkurrens, säger Mikael Kullman, miljökonsult på Sweco med ansvar för utlandsaffärer.

Utvecklingsprogrammet är delat i två separata uppdrag, där en del avser allmänna miljöfrågor (luft, vatten, mark, buller), och en del avser avfallsfrågor.

Sammantaget omfattar programmet tre huvuduppgifter. Sweco ska dels ta fram en miljöplan för att kunna åtgärda akuta problem med föroreningar i landet, dels se över och komma med förslag till revideringar av Iraks miljölagstiftning. Sweco ska även ta fram en plan för Bagdads avfallshantering, med speciell inriktning på sjukhusavfall.

Sweco kommer att arbeta nära miljöministeriet och dess personal. I uppdraget ingår också utbildningsinsatser för ministeriets personal och andra intressenter. De båda uppdragen är tillsammans värda 11 miljoner kronor och finansieras av Världsbanken.

– Irak är en intressant framtida marknad för oss, och att få förmånen att arbeta med det irakiska miljöministeriet är en viktig referens i våra fortsatta ansträngningar på denna nya marknad, säger Mikael Kullman.

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs