0 of 0 for ""

SWECO utvärderar EU-pengar

April 22, 2008 | Press release

SWECO anlitas av Nutek för ett omfattande utredningsuppdrag. Under de närmaste åren ska EU:s så kallade strukturfonder sättas under lupp.

Sverige har tilldelats cirka 15 miljarder kronor i strukturfondsmedel för perioden 2007-2013. Ungefär 13 miljarder kronor kommer att satsas på att öka den regionala konkurrenskraften och sysselsättningen, och det är dessa miljarder som SWECO Eurofutures nu anlitats för att granska.

I Sverige är det Nutek, Svenska ESF-rådet samt åtta regionala så kallade partnerskap som ska informera om stödet samt hantera och bedöma ansökningar. SWECOs uppdrag är att kontinuerligt utvärdera hur detta fungerar. SWECO Eurofutures kommer bland annat göra jämförelser mellan regionerna för att se möjligheter till förbättringar under programmets gång.

– Vi har gjort liknande utvärderingar av hur EU-medel används tidigare men det här är ett av de mer omfattande uppdragen som vi anlitats för, säger Stig Björne, vd för SWECO Eurofutures.

Konkurrensen kring uppdraget var mycket stor. Uppdraget beräknas vara värt cirka 4 miljoner kronor.

SWECO Eurofutures är sedan februari 2007 en del av SWECO-koncernen. Företaget är specialiserat på utvärdering, utredning, analys och strategi.

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs