0 of 0 for ""

Sweco utvärderar broar i Ryssland

February 5, 2013 | Press release

Sweco anlitas av den centrala ryska vägmyndigheten för en omfattande översyn av brostandarden i fyra ryska regioner. Resultatet blir en åtgärdsplan för att höja standarden och säkerheten på broarna. Uppdraget är värt närmare 30 miljoner SEK för Sweco.

– Samhällsekonomiskt är det här ett viktigt uppdrag eftersom det förlänger broarnas livslängd och gör den ryska infrastrukturen mer effektiv och säker. Uppdraget ställer mycket höga krav på kompetens och korrekta bedömningar. Att Sweco fått det här förtroendet är en bekräftelse på vår kompetens inom området, säger Bo Carlsson som är vd för Swecos verksamhet i Ryssland.

Swecos konsulter kommer i uppdraget att göra en analys av brostandarden i de ryska regionerna Murmansk, Leningrad, Magadan och Yakutija. I steg ett görs en statusanalys och i steg två handlar det om att göra ett program för reparationer och underhåll av broarna. I arbetet bidrar Sweco med expertis inom bro, väg och betongkonstruktion. Arbetet kommer att pågå till slutet av 2014.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs