0 of 0 for ""

SWECO utreder vattenresurser kring Victoriasjön

March 17, 2003 | Press release

SWECO utreder vattenresurser kring Victoriasjön

I hård internationell konkurrens har SWECO fått uppdraget att utreda hur
vatten- och naturresurserna kring Victoriasjön ska användas i framtiden.
Uppdraget är värt drygt 4,5 miljoner kronor.

SWECO ska kartlägga hur vatten- och naturresurserna bäst kan nyttjas och
räcka till för livsmedelsproduktion, bevattning, hygien och dryck.
Uppdraget ska även klargöra hur resurserna ska användas för
industriutveckling och kraftproduktion.

– Målet är att utveckla ett hållbart, långsiktigt program för hur vatten-
och naturresurserna ska användas i framtiden. På så vis är utredningen
ett viktigt led i att bekämpa fattigdomen i hela regionen, säger
uppdragsansvarige Joakim Harlin.

Utredningen omfattar två av Nilens flodområden; gränsfloderna mellan
Kenya och Tanzania samt gränsfloderna mellan Kenya och Uganda. I
uppdraget ingår även att föreslå investeringar som kan leda till att
vattenresurserna används bättre i framtiden.

Uppdraget beräknas pågå under sju månader, och utgör en första fas av
huvudstudier som ska pågå under tre år. Finansieringen kommer från Sida
och samarbetspart är NELSAP – Nile Equatorial Lakes Subsidiary Action
Programme. Utredningen är den första genomgripande studien som genomförs
under NBI – Nile Basin Initiative, som är en projektorganisation för
uthålligt nyttjande av vattenresurserna i hela Nilbäckenet.

Uppdraget kommer att genomföras av dotterbolaget SWECO VIAK.

Läs mer om uppdraget på www.sweco.se

SWECO är Sveriges största konsultföretag med samlad
kunskap inom teknik, miljö och arkitektur; SWECO
FFNS, SWECO BLOCO, SWECO THEORELLS, SWECO
Projektledning, SWECO VBB, SWECO VIAK, SWECO
Industriteknik, SWECO Position, SWECO Energuide och
SWECO Connect. SWECO-aktien är noterad på O-listan
vid Stockholmsbörsen.
För ytterligare information kontakta:
Joakim Harlin, uppdragsansvarig SWECO, tfn 08-695 6272
Per-Olof Seman, SWECO, tfn 08-695 62 42

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/17/20030317BIT00170/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/17/20030317BIT00170/wkr0002.pdf

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs