0 of 0 for ""

SWECO UTREDER KRAFTBRIST RUNT VICTORIASJÖN

February 26, 2010 | Press release

Sweco ska studera och ge förslag på hur elnäten mellan Uganda och Tanzania kan bindas samman. Åtgärderna ska minska den kraftbrist som råder i regionen. Uppdraget är värt närmare 12 miljoner kronor.

– Sweco har arbetat i många afrikanska länder under de senaste 50 åren med att förbättra tillgången till elektricitet i städer och på landsbygden, säger Eva Nygren, vd Sweco Sverige.

Bristen på elektricitet är fortfarande stor i många delar av Afrika, något som leder till svårigheter för företag och samhället att utvecklas.
Genom att binda samman elnäten runt Victoriasjön kan man minska underskottet och skapa en mer stabil elförsörjning i regionen. Uppdraget utförs åt Ugandas elbolag Uganda Electricity Transmission Companylimited. Finansieringen kommer från Världsbanken.

Sweco arbetar sedan tidigare med liknande uppdrag ibland annat Botswana, Etiopien, Moçambique, Angola och Tanzania.

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs