0 of 0 for ""

Sweco utreder framtida vattenförsörjning i södra Afrika

December 18, 2008 | Press release

Den snabba urbaniseringen gör att behoven av vatten kommer att tredubblas i Moçambiques huvudstad Maputo fram till 2027. Swecos miljökonsulter anlitas för att ta fram en strategi för att säkerställa att det inte uppstår vattenbrist i staden

– Sweco har lång erfarenhet av att arbeta med vattenresursplanering i Afrika. Vi stärker nu samtidigt vår lokala närvaro på plats genom ett nytt kontor i Sydafrika, säger Bo Carlsson vd för Swecos miljökonsulter i Sverige.

Maputo har idag cirka 1,5 miljoner innevånare och växer med tre procent per år. Redan idag är tillgången på vatten på gränsen till att räcka. Swecos uppdrag består i att bedöma hur mycket vatten som kan vara tillgängligt för Maputo genom att utnyttja tre närliggande floder i området och vilken konsekvens det kommer att ha för andra användare.

I uppdraget ingår även att studera möjligheter att minska vattenbehovet i Maputo genom återanvändning av vatten eller genom en mer effektiv vattenhantering. Slutprodukten är en applicerbar strategi för Maputos vattenförsörjning för de kommande 20 åren.

Uppdraget utförs åt myndigheter i Moçambique, Swaziland och Sydafrika och finansieras med bistånd från den holländska regeringen. Uppdraget är värt omkring 4 miljoner kronor.

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs