0 of 0 for ""

Sweco utformar nytt center vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg

April 27, 2016 | Press release

Swecos arkitekter har utformat det vinnande förslaget för ett nytt center – Sahlgrenska Life – för vård, forskning och näringsliv i Göteborg. Det innebär att Sweco kommer att anlitas för att utforma tre nya byggnader på sammanlagt drygt 90 000 kvadratmeter, den hittills största utbyggnaden av området kring Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

– Swecos förslag kallas ”Flöden” och det är just vad idén bygger på. Vi skapar ett center där vård, forskning och näringsliv knyts samman. Vår långa erfarenhet av vårdarkitektur runt om i Europa gör att vi både kan skapa en välkomnande stadsbild för hela sjukhusområdet och hantera den komplexitet som det innebär att hitta rätt lösningar för ett stort antal olika användare, säger Jan Mattsson, vd för Sweco Architects.

SveaNor fastigheter AB och Västfastigheter har idag utsett Sweco som vinnare i den arkitekttävling som pågått sedan oktober 2015. Juryn betonar i sin motivering att ”Förslaget är inte bara en byggnad utan ett stadsbyggnadselement som har potential att bli en länk även för allmänheten. Byggnadernas gestaltning känns samtida och utmanande men samtidigt öppen och inbjudande”.

Det fortsatta uppdraget för Sweco blir att förverkliga vinnarförslaget. Det innebär att medverka i utformningen av en ny detaljplan för området samt att utforma de tre nya byggnaderna på sammanlagt 90 000 kvadratmeter.

Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset är idag separerade från varandra genom en tungt trafikerad gata. Swecos lösning binder samman forskningen och den kliniska vården genom en liggande huskropp över gatan. De intilliggande nya byggnaderna ska rymma labblokaler och möjliggöra fler fakulteter och ett större campusområde.

Sweco har lång erfarenhet av vårdprojekt runt om i Europa och har tidigare anlitats i bland annat KI Science Park och Nya Karolinska i Solna, Kajana centralsjukhus i Finland och Berlins universitetssjukhus Charité i Tyskland.

Swecos arbete påbörjas i maj och pågår till 2021, då det nya centret ska vara klart att tas i bruk. Projektet utförs tillsammans med en samarbetspartner.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs