0 of 0 for ""

SWECO utformar dammar i Senegal

October 12, 2004 | Press release

SWECO utformar dammar i Senegal

SWECO har fått uppdraget att utforma flera mindre dammanläggningar i Senegal. Uppdraget är värt 9,4 miljoner kronor.

De nya dammanläggningarna ska ge Senegal möjlighet att lagra det vatten som skapas under den kraftiga regnperioden. Vattnet ska sedan användas av lokalbefolkningen under resten av året.

– Vi har hjälpt många afrikanska länder att komma till rätta med problem som rör hanteringen av, och tillgången på vatten. Vår omfattande erfarenhet av att planera för vattenkraft och dammanläggningar är ständigt efterfrågad i nya projekt, säger Mats Påhlsson VD på SWECO VBB.

De nya dammanläggningarna ska placeras i sex avrinningsområden i närheten av Dakar och Thiès. I en inledande fas genomförs en förstudie och en miljökonsekvensbedömning där bästa placering och utformning av dammanläggningarna ska identifieras. I uppdraget ingår också att bedöma nyttan med och kostnaderna för projektet.

I två av avrinningsområdena finns redan dammar byggda i slutet av 1990-talet. De behöver restaureras och SWECOs uppdrag är att detaljprojektera och upprätta anbudsdokument för dessa dammar samt övervaka byggnadsarbetet.
Uppdraget beräknas pågå i fyra år. Det utförs åt vattenministeriet i Senegal och finansieras av Nordic Development Fund (NDF).

För ytterligare information kontakta:
Lennart Lundberg, projektledare SWECO VBB, tfn +46 8 695 60 65
Jean Collin, projektkoordinator SWECO VIAK, tfn +46 8 695 62 46

SWECO är Nordens ledande konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur: SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO Theorells, SWECO VBB, SWECO VIAK, SWECO Projektledning, SWECO Position, SWECO Energuide, SWECO Connect, SWECO Grøner och PIC Engineering. SWECO-aktien är noterad på O-listan vid Stockholmsbörsen.
————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/12/20041011BIT20620/wkr0001.pdf Pdf-version

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs