0 of 0 for ""

Sweco undersöker svenska sjöar och hav

July 2, 2009 | Press release

Ett 50-tal sjöar och vattendrag samt 40 marina mätstationer sätts nu under lupp. Sweco har fått uppdraget att mäta och utvärdera om det förekommer kemikalier som exempelvis nonylfenol, TBT samt en rad bekämpningsmedel.

Totalt ingår ett fyrtiotal kemiska ämnen i undersökningen. Uppdraget är en följd av att EU:s vattendirektiv nu delvis har börjat gälla i Sverige som en del av den s.k. vattenförvaltningsförordningen. Sweco har lång erfarenhet av att mäta förekomsten av kemikalier i sjöar och vattendrag samt tolka resultaten och bedöma vilka miljörisker olika ämnen medför.

– Vi ser goda möjligheter till liknande utredningsuppdrag i framtiden. Det finns även ett stort behov av att ta fram planer på hur kvaliteten på vattnet kan förbättras. Uppdragen finns över hela Europa, säger Eva Nygren, vd för Sweco Sverige.

Sjöarna som ingår i uppdraget ligger i Norra Östersjöns vattendistrikt som omfattar Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Östergötlands och Dalarnas län.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs