0 of 0 for ""

Sweco tävlar om storprojekt i Danmark

May 3, 2010 | Press release

Ett av södra Danmarks dyraste och största byggprojekt någonsin, det nya Universitetssjukhuset i Odense, har påbörjats och är nu i sin första fas. Sweco är ett av arkitektkontoren som med sin erfarenhet inom svensk sjukvård har valts ut till den prestigefyllda tävlingen.

– Vårdområdet är en växande affär för Sweco. Den involverar flera av våra specialistkompetenser inom arkitektur, installation och konstruktion, säger Eva Nygren, vd för Sweco Sverige. Under de senaste åren har Sweco omsatt över 200 miljoner kronor per år inom vårdsektorn.

Sweco ingår, tillsammans med ett antal internationella konsultföretag i ett av de sex konsortier som valts ut att tävla om utformningen av det nya sjukhuset. Under namnet IHA (International Hospital Alliance) leder Sweco konsortiet med ansvarig arkitekt Anders Melin som är specialist på vårdprojekt.

– Det hör till ovanligheterna att arkitektkontor utanför Danmark tävlar om byggprojekt i Danmark. Swecos långa och framgångsrika historia inom vårduppdrag i Sverige och Norden, tillsammans med kompetensen hos övriga partners i konsortiet, är en stark anledning till att gruppen blev utvald att delta i tävlingen, säger Anders Melin.

I Danmark är sjukvården under stor utveckling och många danska arkitektkontor är uppbokade i projekt under en tid framöver. Detta gör att dörrar öppnas upp även för utländska konsultföretag i Danmark. I början av 2011 utses tävlingens vinnare alternativt att det blir en omtävling för de främsta förslagen. Det nya sjukhuset beräknas stå klart 2018-2020. Den totala investeringen beräknas uppgå till 6,3 miljarder danska kronor.

Fakta
I Sverige har Sweco erfarenhet av uppdrag från flertalet av landets sjukhus, bland annat den nyligen invigda tillbyggnaden vid Borås Sjukhus, liksom stora tillbyggnader vid Falu lasarett, Karlstad Sjukhus och Umeå Universitetssjukhus.

Sjukvården i Sverige är en bransch som rustas även i långkonjunktur och står i ständig utveckling. Ser man framåt står många sjukhus runt om i landet inför stora omdaningar. De tre tillväxtregionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne står inför en stor befolkningstillväxt framöver med omorganisering av vårdlokaler.

Med en total yta på cirka 12 miljoner kvadratmeter tillhör vårdlokalerna Sveriges största fastighetsbestånd. Vården i Sverige omsätter 7,8 procent av BNP .

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs