0 of 0 for ""

Sweco stärker Warszawas elförsörjning

June 6, 2016 | Press release

Som ett led i Polens satsning på att minska andelen avfall som går till deponi anlitas Sweco för att utforma ett avfallseldat kraftvärmeverk. Anläggningen som ska ligga i Warszawa blir Polens största och kommer att bidra till regionens elförsörjning. Kunden är det kommunala avfallsbolaget Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. Värdet på uppdraget uppgår till cirka 33 miljoner SEK (3,5 miljoner EUR). 

– Effektiv och ren förbränning av avfall fyller en allt viktigare funktion i Polen, både för landets elförsörjning och för att minska andelen avfall som går till deponi. Sweco har lång erfarenhet av kraftvärmeproduktion runt om i Europa. I  det här projektet bidrar vi till att vår kund kan ta vara på en värdefull lokal energikälla, säger Ina Brandes, vd för Sweco Centraleuropa.

Swecos uppdrag innebär att utforma två produktionslinjer och en sorteringsanläggning. Verket kommer att kunna ta hand om 305 000 ton avfall per år och förväntas producera cirka 148 000 MWh elektricitet per år. Vid kombinerad kraft- och värmeutvinning kan verket producera cirka 101 000 MWh elektricitet per år och 195 000 MWh värme per år.

Sweco har lång erfarenhet inom avfallseldad energiproduktion och har för närvarande liknande uppdrag i ytterligare fyra städer i Polen samt på flera platser i Tyskland och Sverige. I uppdraget samarbetar experter från Sweco i Polen och Tyskland, och bidrar med kompetens inom allt från avfallslagring och konstruktion till energiåtervinning och rökgasrening.

Swecos arbete påbörjas i juni 2016 och pågår till 2020. Den nya anläggningen förväntas vara färdig att tas i bruk 2019. 

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs