0 of 0 for ""

Sweco slutför förvärvet av VK architects+engineers i Belgien

March 21, 2023 | Press release

Aktieöverlåtelsesavtalet för att förvärva VK architects+engineers som offentliggjordes den 10 januari har fått formellt godkännande från den belgiska konkurrensmyndigheten. VK architects+engineers konsolideras i Sweco från den 31 mars.

Förvärvet tillför cirka 600 arkitekter och ingenjörer till Sweco och stärker främst Swecos ställning i Belgien inom sjukvård, byggnader, infrastruktur, logistikanläggningar och renrum. 

– Jag är glad att VK architects+engineers nu är en del av Sweco och att vi kan inleda integrationen. Vi har identifierat en stor gemensam potential som kommer att gynna våra kunder som vi nu ska omsätta i praktiken. Det kommer att förbättra det värde som Sweco kan erbjuda, säger Åsa Bergman, VD och koncernchef för Sweco.

VK architects+engineers är ett konstruktionsföretag med ett flertal discipliner inom arkitektur, teknik och infrastruktur för sjukvård, industri och transportinfrastruktur, samt inom diverse andra byggsegment. VK architects+engineers verkar främst på den belgiska marknaden, men har även närvaro i Nederländerna, Luxemburg, Storbritannien och Vietnam. Koncernen hade en totalt omsättning, pro forma, på cirka EUR 70 million 2022.

I samband med förvärvet tar Sweco över samtliga aktier i VK architects+engineers dotterbolag. I Nederländerna ingår designföretaget Infranea (3D-design, BIM-tjänster och VR-simuleringar), arkitektur- och ingenjörsföretaget DENC (logistik, industriella och kommersiella fastigheter) och ingenjörsföretaget One Simulations (CFD-simuleringar). I Belgien ingår företagen Van Looy Group (logistikprojekt) och Exilab (laboratorier och renrum). Betic Ingénieurs-Conseils (byggprojekt) och EKOplan (vattenteknik) från Luxemburg samt Storbritannien-baserade AD Architects ingår också i transaktionen.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs