0 of 0 for ""

Sweco sätter Stockholms framtida energiförsörjning under lupp

October 14, 2008 | Press release

Sweco ska genomföra en systemanalys av hela Stockholmsregionens framtida energiförsörjning. Målet är att arbeta fram förslag som är bra ur ett energi- och klimatperspektiv.

Sweco ska ta fram ett antal tydliga vägval och strategier för att Stockholmsregionen ska kunna minimera energianvändningen och klimatpåverkan med sikte på tre horisonter 2020, 2030 och 2050.

– Det är viktigt att se på energiförsörjningen som ett system där allt hänger ihop. Annars finns det risk att ekonomiska och miljömässiga vinster på ett håll äts upp av förluster på ett annat ställe, säger Rose-Marie Ågren uppdragsansvarig på Sweco.

Uppdraget omfattar både tillförsel, omvandlig och användning av energi. Stockholms län ska vara utgångspunkt för studien men åtgärdsmöjligheter utanför länet kan även beaktas.

Uppdraget utförs åt Regionplane- och trafikkontoret i Stockholm. Systemanalysen är en del i en större energistudie med klimatperspektiv som Regionplane- och trafikkontoret arbetar med. Projektet är ett samarbete mellan offentliga aktörer och det privata näringslivet, ett så kallat OPS-projekt, och involverar ett flertal finansiärer. Swecos arbete ska presenteras i juni 2009.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs