0 of 0 for ""

SWECO säljer sitt innehav i AB Ångpanneföreningen

January 25, 2006 | Press release

SWECO har idag sålt hela sitt innehav om 751 700 aktier av serie B i AB Ångpanneföreningen, motsvarande 12,6 procent av kapitalet och 7,8 procent av rösterna.

Försäljningslikviden efter transaktionskostnader uppgår till 179,1 MSEK. Ursprungligt anskaffningsvärde uppgår till 135,5 MSEK.

Aktierna i AB Ångpanneföreningen har fortlöpande marknadsvärderats i SWECOs räkenskaper. 2005 påverkas SWECOs finansnetto positivt med 79,8 MSEK, varav 50,4 MSEK ingår i kvartal 3 2005. I Kvartal 1 2006 påverkas finansnettot positivt med 2,1 MSEK.

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs