0 of 0 for ""

Sweco renodlar industriverksamheten i Finland

June 26, 2008 | Press release

Sweco avyttrar den finländska industriverksamhetens enhet för maskintekniska konsulttjänster. Enheten består av 130 personer och förvärvas av Engineering Office Comatec Oy.

Syftet med avyttringen är att renodla industriverksamhetens tjänsteutbud och fokusera på kärnverksamheterna inom investerings- och utvecklingsprojekt samt produktutveckling.

Enheten för maskintekniska konsulttjänster omsatte under 2007 9,4 miljoner euro. Comatec övertar verksamheten den 31 augusti 2008.

Swecos industriverksamhet omfattar efter avyttringen ca 1 000 konsulter som erbjuder kvalificerade konsulttjänster till kunder över hela världen, främst inom kemisk industri, massa- och pappersindustri, energiindustri, gruvindustri, elektronikindustri, tillverkningsindustri och marinindustri.

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs