0 of 0 for ""

SWECO renar vatten i Honduras

April 29, 2005 | Press release

SWECO har fått i uppdrag att förbättra VA-systemen i tolv mellanstora städer i Honduras. Uppdraget utförs tillsammans med ett lokalt konsultbolag och är värt totalt 14 miljoner kronor.

Idag saknar de flesta av de tolv städerna vatten- och avloppsreningsverk. Kranvattnet går därför inte att dricka och avloppsvattnet rinner många gånger orenat rakt ut i havet eller närliggande floder. SWECOs uppdrag omfattar projektering av bland annat nya vatten- och avloppsreningsverk samt förbättring av befintliga anläggningar och ledningssystem.

Uppdraget ska pågå till december 2005. Arbetet utförs tillsammans med ESA Consultores, ett honduranskt bolag. Finansieringen kommer från Nordiska utvecklingsfonden, NDF. De tolv städer som berörs av projektet har 5000 – 35000 invånare.

SWECO arbetar med ett flertal miljöuppdrag i Latinamerika. Bland annat pågår ett projekt för att förbättra hanteringen av farligt sjukhusavfall i Honduras huvudstad Tegucigalpa.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs