0 of 0 for ""

Sweco publicerar års- och hållbarhetsredovisning 2020

March 30, 2021 | Annual report

Sweco stod stabilt under 2020 trots en osäker omvärld. De starka samhällstrenderna hållbarhet, digitalisering och urbanisering har fortsatt att driva vår affär. Sweco befinner sig mitt i skärningspunkten av de här trenderna och tillsammans med våra kunder är vi med och ställer om samhället för att möta de nya behov och de utmaningar som vi står inför. 

I hållbarhetsredovisningen beskrivs vår ambition att vara klimatneutral senast år 2040 och de framsteg som gjordes under året som gick. 

Swecos års- och hållbarhetsredovisning för 2020 finns tillgänglig på www.swecogroup.com samt i bifogad fil.

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs