0 of 0 for ""

Sweco projektleder utbyggnaden av tunnelbanan i Helsingfors

September 26, 2008 | Press release

Sweco har fått i uppdrag att projektleda utbyggnaden av den nya Västmetron som ska knyta samman Helsingfors och Esbo. Projektet är det största infrastrukturprojektet någonsin i Finland och beräknas kosta drygt 6,8 miljarder SEK. Swecos uppdrag är värt närmare 100 miljoner SEK.

Utbyggnaden av Västmetron omfattar en 13 km lång tunnelbanesträcka med sammanlagt åtta stationer. En av de största utmaningarna i det tekniskt avancerade projektet blir att planera så att de omfattande byggnationerna och materialtransporterna inte stör kringboende och befintlig trafik under byggtiden.

Den nya sträckan får stor betydelse både för de allmänna transporterna i regionen och för utvecklingen av de västra stadsdelarna i Helsingforsområdet. Bakom projektet står Länsimetro Oy som ägs av städerna Helsingfors och Esbo.

Västmetron beräknas stå klar i slutet av 2013.

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs