0 of 0 for ""

SWECO projekterar utbyggnad av världens största reningsverk under mark

December 2, 2005 | Press release

Henriksdals reningsverk i Stockholm, som är världens största reningsverk under mark, ska nu bli ännu större. SWECO VIAK har anlitats av Stockholm Vatten i samband med att Henriksdals reningsverk ska flytta in all sin verksamhet i berget.

Idag finns cirka 90 procent av den verksamhet som bedrivs på Henriksdals reningsverk inne i Henriksdalsberget. Nu ska de resterande 10 procenten flyttas in. Störande transporter och otrevlig lukt kommer då att minska och det blir möjligt att fortsätta bygga bostäder i Henriksdalshamnen, Danvikstull och Lugnet.

I SWECO VIAKs uppdrag ingår projekteringsledning samt detaljprojektering av den nya maskinella utrustning som ska installeras inne i berget för att ersätta det som finns utanför. Projektet kommer bland annat innebära att 80 000 kubikmeter berg ska sprängas bort.

– Vi har arbetat med en mängd olika projekteringsuppdrag i samband med ny- och ombyggnationer och har genom åren anlitats av i stort sett alla svenska reningsverk. Det är få anläggningar i berg i Sverige så på det sättet är detta uppdrag en stor utmaning, säger Per Johansson på SWECO VIAK.

Den totala investeringen för byggnationen är 300 miljoner. Investeringen samfinansieras av Stockholm Vatten och Stockholms Stad. SWECO VIAKs order är på 3 miljoner kronor.

Henriksdals reningsverk omfattar cirka 300 000 m² och har ca 18 km tunnlar. Verket renar avloppsvatten från framför allt centrala och södra Stockholm samt kommunerna Nacka, Tyresö, Haninge och Huddinge.

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs