0 of 0 for ""

SWECO projekterar Sveriges längsta sjöförlagda dricksvattenledning

December 20, 2005 | Press release

Strängnäs kommun ska i framtiden förses med dricksvatten från Stockholms vattenverk i Norsborg. SWECO har fått uppdraget att projektera den 32 kilometer långa del av dricksvattenledningen som ska dras på Mälarens botten.

– Det här kommer att bli Sveriges längsta sjöförlagda dricksvattenledning. Vi har arbetat med SWECO i flera projekt tidigare och vi har varit mycket nöjda med den kunskap och kompetens som finns på företaget. Vi är säkra på att de kommer att sköta projekteringen på ett bra sätt, säger projektchefen Anders Ward på Stockholm Vatten.

Som en del i projekteringen ska Mälarens botten undersökas noga med bland annat ekolod och speciell skanningsutrustning. Undersökningen görs för att upptäcka om det finns några hinder på botten, exempelvis vrak där ledningen ska dras. Ledningen kommer även att korsa ett antal farleder vilket ställer stora krav på projekteringsarbetet.

SWECOs order är på närmare 5 miljoner kronor. Uppdraget utförs åt Stockholm Vatten. Den totala investeringen för projektet beräknas till 215 miljoner kronor. Totalt kommer ledningen att bli ca 50 kilometer lång.

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs