0 of 0 for ""

SWECO projekterar nytt pappersbruk i Ryssland

September 18, 2006 | Press release

SWECO har fått i uppdrag av SCA att utföra projektering av ett nytt pappersbruk i Tula, ca 15 mil söder om Moskva. Bruket beräknas stå klart våren 2008.

– SCA har valt att ta med oss till Ryssland. Jag tror att vi, med våra långa erfarenhet av stora komplexa projekt åt industrin, kan utgöra en trygghet i utvecklingen av projektet. Dessutom har vi sedan lång tid redan ett gott samarbete i Sverige, säger Sören Hed VD på SWECO BLOCO.

SWECO BLOCO ska projektera massaberednings- och pappersmaskinsbyggnad, som är kärnan i pappersbruket. Det är där råvaran, returpapper, renas och konverteras till pappersmassa, s.k. mjukpapper. Av mjukpapper görs sedan servetter, hushålls- och toalettpapper.

SWECO BLOCO ansvarar för projektering och koordinering inom mark, byggkonstruktion och arkitektur i projektets alla utvecklingsfaser.

I första etappen byggs sektionen där råvaran omvandlas till pappersmassa. Pappersmaskinen, TM-1, är designad för en produktion på ca 90 ton mjukpapper per dag vid en hastighet av 1 800 meter papper per minut.

Den totala investeringskostnaden för den nya produktionsanläggningen i Moskvaregionen uppgår till 500 MSEK.

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs